Colofon

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Design

Deze website is gemaakt met behulp van het CSS-framework Foundation, versie 5. Deze website is gebouwd om bekeken te worden in Firefox, Safari, en Opera. Helaas is de ondersteuning vanuit Internet Explorer niet optimaal.

website security This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org ×

Diclaimer

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel Med-Raad B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Med-Raad B.V. is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Volledige disclaimer ×

Onze werkwijze


Med-Raad B.V. werkt niet met abonnementen of pakketten. U betaalt slechts voor de diensten die u afneemt. Dit past uitstekend binnen verzuimbegeleiding middels het Eigen Regie model

Eigen Regie model

Bij het Eigen Regie model houdt u als werkgever de verzuimbegeleiding in eigen hand. U schakelt de bedrijfsarts alleen in wanneer u het nodig acht. U voert zelf de administratie en bent zelf verantwoordelijk voor bewaking van de stappen zoals beschreven in de Wet Verbeterde Poortwachter. Bij verzuim is de leidinggevende van de verzuimende werknemer primair verantwoordelijk voor de verzuimaanpak van zijn/haar medewerkers. Als de bedrijfsarts wordt ingeschakeld kan door een duidelijke en gerichte vraagstelling aan de bedrijfsarts over de inzetbaarheid van de verzuimende medewerker duidelijkheid worden verkregen over de belastbaarheid van de werknemer in het werk.

Med-Raad B.V. begeleidt en ondersteunt ook organisaties die een transitie willen naar eigen regie. Indien u dat wenst, kan Med-Raad B.V. u helpen bij het bewaken van de stappen in het kader van de Wet Verbeterde Poortwachter.


   Mail ons

Tarieven

Contract
aanvragen