Colofon

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Design

Deze website is gemaakt met behulp van het CSS-framework Foundation, versie 5. Deze website is gebouwd om bekeken te worden in Firefox, Safari, en Opera. Helaas is de ondersteuning vanuit Internet Explorer niet optimaal.

website security This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org ×

Diclaimer

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel Med-Raad B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Med-Raad B.V. is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Volledige disclaimer ×

Het arbeidsomstandigheden spreekuur


Dit type spreekuur is bekend onder veel verschillende namen. Men noemt het ook wel een open spreekuur, een preventief spreekuur, of een arbeidsomstandigheden spreekuur. Hoe het ook genoemd wordt, dit spreekuur biedt werknemers en/of werkgevers de mogelijkheid een afspraak met de bedrijfsarts te maken buiten een verzuimperiode om.

Het arbeidsomstandighedenspreekuur is uitdrukkelijk niet bedoeld voor medische, niet werkgerelateerde problematiek. Men kan gebruik maken van het arbeidsomstandighedenspreekuur voor vragen over de gezondheid in relatie tot het werk, bij dreigend verzuim, en bij vragen over (mogelijke) werkgerelateerde gezondheidsklachten.

Het arbeidsomstandighedenspreekuur kan gezien worden als een belangrijk preventief instrument om (langdurig) verzuim te voorkomen.

De wetgeving verplicht het aanbieden van een arbeidsomstandighedenspreekuur door een werkgever niet. In onze contracten zit echter standaard de mogelijkheid tot het bezoeken van een arbeidsomstandighedenspreekuur.

Werknemers kunnen zelf, anoniem, een afspraak met de bedrijfsarts maken. Ook werkgevers/leidinggevenden kunnen in overleg met hun werknemers afspraken maken. Deelname aan het arbeidsomstandighedenspreekuur is echter altijd op vrijwillige basis en kan niet worden verplicht. .

Bij een arbeidsomstandighedenspreekuur wordt uiteraard de verkregen informatie vertrouwelijk behandeld en vastgelegd in het medisch dossier. Er worden bij een arbeidsomstandighedenspreekuur geen mededelingen gedaan aan de werkgever of anderen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van werknemer.

Aan het bezoek van dit spreekuur zijn voor de werknemer geen kosten verbonden. De kosten worden anoniem gefactureerd aan de werkgever.


   Mail ons

Tarieven

Contract
aanvragen