Colofon

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Design

Deze website is gemaakt met behulp van het CSS-framework Foundation, versie 5. Deze website is gebouwd om bekeken te worden in Firefox, Safari, en Opera. Helaas is de ondersteuning vanuit Internet Explorer niet optimaal.

website security This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org ×

Diclaimer

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel Med-Raad B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Med-Raad B.V. is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Volledige disclaimer ×Bedrijfsoverzicht


Met meer dan 15 jaar ervaring weten we waar u behoefte aan hebt.


Med-Raad B.V. is opgericht in 2015. De oprichter had op dat moment meer dan 15 jaar ervaring als bedrijfsarts, en verzekeringsarts. Hij was daarnaast ook werkzaam als medisch adviseur in het kader van personenschade/letselschade.

De oprichter is lange tijd mede-eigenaar/DGA van een medisch adviesbureau geweest. Door een koerswijziging bleken ideeën over werk niet meer optimaal te matchen met de meeste andere DGA's. Na veel gesprekken met een collega DGA werd besloten Med-Raad B.V. op te starten.

Med-Raad B.V. biedt hoogwaardige adviezen op het gebied van bedrijfsgeneeskunde (verzuimbegeleiding en preventie), personenschade/letselschade, en verzekeringsgeneeskunde.