Colofon

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Design

Deze website is gemaakt met behulp van het CSS-framework Foundation, versie 5. Deze website is gebouwd om bekeken te worden in Firefox, Safari, en Opera. Helaas is de ondersteuning vanuit Internet Explorer niet optimaal.

website security This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org ×

Diclaimer

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel Med-Raad B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Med-Raad B.V. is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Volledige disclaimer ×M.J.van der Rijkverzekeringsarts
medisch adviseur

BIG-nummer: 69918259401


In 2007 ben ik Geneeskunde gaan studeren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tijdens mijn opleiding ben ik moeder geworden van een prachtige dochter. Voor haar heb ik de keuze gemaakt om buiten het ziekenhuis te gaan werken na mijn afstuderen in 2014. Ik kon meteen aan de slag bij het UWV, waar ik nog altijd werk. In 2016 ben ik gestart met de medische vervolgopleiding Verzekeringsgeneeskunde aan de SGBO te Nijmegen.

In de opleiding maakte ik via Dennis van der Heijden, die les kwam geven over private verzekeringen, kennis met het adviseren bij personenschade/letselschade. Na een stage van een maand bij Med-Raad B.V. volgde de gezamenlijke beslissing om part-time in dienst te treden, omdat ik veel plezier haalde uit het werk als medisch adviseur.


Opleiding
Werkervaring
Verder
Opleiding:
  • Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
  • Verzekeringsgeneeskunde.
Werkervaring:
  • Verzekeringsarts (in opleiding) bij een landelijke verzekeraar.
Verder:
  • Vrijwilliger HartslagNu.