Colofon

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Design

Deze website is gemaakt met behulp van het CSS-framework Foundation, versie 5. Deze website is gebouwd om bekeken te worden in Firefox, Safari, en Opera. Helaas is de ondersteuning vanuit Internet Explorer niet optimaal.

website security This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org ×

Diclaimer

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel Med-Raad B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Med-Raad B.V. is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Volledige disclaimer ×Over ons


Onze missie is het leveren van deskundige en begrijpelijke adviezen. Met meer dan 15 jaar ervaring weten we dat u in uw werk vooral behoefte hebt aan bruikbare adviezen. Wij denken u daarmee te kunnen helpen.


Wij zijn TRANSPARANT ... in de medische advisering. Ons vertrekpunt is uw behoefte aan een professioneel medisch oordeel omtrent ziekte, gebrek, letsels, beperkingen en mogelijkheden. Wij vertalen medische klachten en terminologie, in een medisch advies, in beperkingen en mogelijkheden, waardoor het advies direct bruikbaar voor u is.


Wij zijn FLEXIBEL ... in onze dienstverlening. Wij weten dat het adagium ‘one size fits all’ niet werkt als het om medische advisering gaat. Onze dienstverlening passen we, zo veel als professioneel mogelijk, aan uw behoefte en uw wensen aan.


Wij zijn ONDERNEMEND ... in ondernemend Nederland. Dit merkt u aan de manier waarop we voor u werken, snel reagerend op uw vraag en wens. Wij begrijpen hoe een bedrijf werkt en willen u en uw onderneming graag leren kennen! Tevens kunnen wij in een snel veranderende wereld, u het beste advies geven tegen concurrerende tarieven.


Wij streven er naar een toonaangevend bedrijf te zijn dat met haar adviezen het verschil maakt voor onze klanten.


Wij werken continue aan het verbeteren en het nog beter aan uw praktijk laten aansluiten van onze dienstverlening. Daarnaast zijn wij actief bij het verbeteren van de medische advisering in het algemeen door actief deel te nemen aan diverse commissies en onderwijs te geven aan (in opleiding zijnde) collega’s.