Colofon

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Design

Deze website is gemaakt met behulp van het CSS-framework Foundation, versie 5. Deze website is gebouwd om bekeken te worden in Firefox, Safari, en Opera. Helaas is de ondersteuning vanuit Internet Explorer niet optimaal.

website security This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org ×

Diclaimer

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel Med-Raad B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Med-Raad B.V. is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Volledige disclaimer ×

Overstappen


U kiest voor Med-Raad B.V. als dé partner voor de verzuimbegeleiding in uw organisatie en u wilt mogelijk naar ons overstappen? Dat kan eigenlijk op ieder moment. Bij Med-Raad B.V. betaalt u geen abonnementskosten per werknemer. U betaalt enkel voor de afgenomen diensten.

Meer weten

Wilt u meer weten over de dienstverlening van Med-Raad? Wij lichten in een persoonlijk gesprek graag een en ander toe. Stuur ons een en wij nemen contact met u op.

Contract aanvragen

Via een knop in de zijbalk kunt u direct een formulier downloaden dat u ingevuld per mail aan ons kan versturen. Er wordt daarna telefonisch contact met u opgenomen om alles nog eens door te lopen, zodat er een contract met dienstverlening op maat kan worden opgesteld.

Waarschijnlijk hebt u op dit moment nog een contract met een arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts). U dient dan uw contract op te zeggen waarbij u rekening moet houden met een mogelijke opzegtermijn. In de regel hanteren arbodiensten een opzegtermijn van 3 kalendermaanden.


Pro forma opzeggen

Met een pro forma opzegging meldt u uw huidige dienstverlener de opzegging, maar behoudt u de mogelijkheid de opzegging te annuleren als u geen definitieve opzegging doet voor de vervaldatum. U kunt dan de periode tot aan het einde van het contract gebruiken om u te oriënteren welke arbodienstverlener het beste aansluit bij het door u gevoerde verzuimbeleid.


Hoe pro forma op te zeggen?

Om het u makkelijk te maken heeft Med-Raad B.V. hiervoor een voorbeeldbrief gemaakt die u eenvoudig kunt downloaden door hier te klikken of via Documenten. Na het invullen van uw gegevens is de brief klaar voor verzending.

Om het u gemakkelijker te maken kunt u de zogenaamde overstapkit downloaden. Hierin treft u zowel de aanvraag voor een contract als de voorbeeldbrief voor het pro forma opzeggen aan.   Mail ons

Tarieven

Contract
aanvragen