Colofon

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Design

Deze website is gemaakt met behulp van het CSS-framework Foundation, versie 5. Deze website is gebouwd om bekeken te worden in Firefox, Safari, en Opera. Helaas is de ondersteuning vanuit Internet Explorer niet optimaal.

website security This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org ×

Diclaimer

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel Med-Raad B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Med-Raad B.V. is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Volledige disclaimer ×

Snel naar:
Zie ook:


Formulieren


Op deze pagina treft u informatie en documenten aan die u kunnen helpen bij het gebruik van onze dienstverlening. Tevens treft u informatie aan van onder andere het UWV.


Bedrijfsgeneeskunde


Ziek- en/of herstelmelding


U voert een Eigen Regie model maar u maakt gebruik van de makkelijke opties van Med-Raad B.V. (via het zogenaamde transitiemodel). Uw werknemer heeft zich ziek of hersteld gemeld en u wilt actie van Med-Raad.Overstappen


U kiest voor Med-Raad B.V. als dé partner voor de verzuimbegeleiding in uw organisatie en u wilt mogelijk naar ons overstappen? Dat kan eigenlijk op ieder moment. Bij Med-Raad B.V. betaalt u enkel voor de afgenomen diensten. Om het u gemakkelijker te maken kunt u de zogenaamde overstapkit downloaden. Hierin treft u zowel de aanvraag voor een contract als de voorbeeldbrief voor het pro forma opzeggen aan.
Keuringen

Op dit moment is deze sectie nog leeg.Personenschade / letselschade

Op dit moment is deze sectie nog leeg.