Colofon

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Design

Deze website is gemaakt met behulp van het CSS-framework Foundation, versie 5. Deze website is gebouwd om bekeken te worden in Firefox, Safari, en Opera. Helaas is de ondersteuning vanuit Internet Explorer niet optimaal.

website security This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org ×

Diclaimer

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel Med-Raad B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Med-Raad B.V. is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Volledige disclaimer ×

Visie op verzuim


Ziek worden kan iedereen; dus ook uw werknemer! Meestal is dat geen probleem, want de meeste werknemers zijn na een paar dagen weer terug op de werkplek. Bij langer durend ziekteverzuim wordt van zowel werkgevers als werknemers actie verwacht om te voorkomen dat de verzuimende werknemers onnodig lang ziek en/of arbeidsongeschikt zijn. In dit soort situaties bent u, als werkgever, wettelijk verplicht een geregistreerde bedrijfsarts in te schakelen voor de verzuimbegeleiding. U kiest voor de verzuimbegeleiding door Med-Raad B.V. als u controle wilt houden over het verzuim en graag duidelijke en begrijpelijke adviezen van de bedrijfsarts krijgt.

Arbeidsongeschikt of niet

Ziek zijn is niet hetzelfde als arbeidsongeschikt zijn. Ziekte overkomt werknemers. Het is afhankelijk van de beperkingen die iemand ondervindt, of sprake is van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Neem als voorbeeld een chauffeur die zijn/haar been breekt. Voor zijn/haar eigen functie, als chauffeur, is hij/zij hierdoor volledig arbeidsongeschikt, maar er zijn nog wel zogenoemde benutbare arbeidsmogelijkheden waardoor hij/zij ander aangepast werk kan verrichten.

Kijken naar mogelijkheden

Bij Med-Raad B.V. kijken we niet naar wat iemand niet kan, maar vooral naar wat iemand nog wel kan doen. In ons advies naar aanleiding van een verzuimspreekuur treft u daarom ook altijd aan welke beperkingen iemand heeft voor het werk, zodat werkgever en werknemer samen kunnen kijken welke werkzaamheden nog wel mogelijk zijn binnen de organisatie.


   Mail ons

Tarieven

Contract
aanvragen