Colofon

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Design

Deze website is gemaakt met behulp van het CSS-framework Foundation, versie 5. Deze website is gebouwd om bekeken te worden in Firefox, Safari, en Opera. Helaas is de ondersteuning vanuit Internet Explorer niet optimaal.

website security This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org ×

Diclaimer

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel Med-Raad B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Med-Raad B.V. is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Volledige disclaimer ×D.A.W. van der Heijdenbedrijfsarts
verzekeringsarts
medisch adviseur RGAIk ben geboren en getogen in Rotterdam. Al vroeg wist ik dat ik arts wilde worden. Na het gymnasium β ben ik geneeskunde gaan studeren aan de faculteit voor geneeskunde en gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vrij snel na mijn afstuderen als basisarts, wist ik dat ik bedrijfsarts wilde worden. Het adviseren over en het beoordelen van gezondheidsschade trok mij enorm aan.Ik ben toen als keuringsarts gaan werken bij een landelijke arbodienst. Na de overstap te hebben gemaakt naar een andere arbodienst, ben ik de opleiding tot bedrijfsarts gaan volgen. Ik was in die tijd werkzaam voor de bouwnijverheid en de (metaal)industrie. Hoewel ik mij naast het bedrijfsgeneeskundige werk steeds meer kon bezighouden met het opleiden en begeleiden van collega's, werd het werken bij een arbodienst voor mij steeds minder aantrekkelijk. De druk vanuit het management om trainingen en behandelingen te verkopen nam toe, terwijl de klant in mijn ogen meestal beter uit was met een ander advies.

In 2008 heb ik dan ook de overstap gemaakt naar een klein medisch adviesbureau dat zich bezighield met advisering op het gebied van letselschade, bedrijfsgeneeskunde en verzekeringsgeneeskunde. Al snel trad ik toe als vennoot in die B.V.. In de tussentijd heb ik de opleidingen tot verzekeringsarts, tot Register Geneeskundig Adviseur, en tot opleider afgerond.

Door een koerswijziging bleken mijn ideeën over werk niet meer optimaal te matchen. Ik ben vervolgens samen met een collega gaan nadenken over de toekomst. Het gevolg daarvan is dat Med-Raad B.V. werd opgericht in januari 2015.


Opleiding
Werkervaring
Verder
Opleiding:
 • Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Bedrijfsgeneeskunde.
 • Gecertificeerd bouwarts.
 • Verzekeringsgeneeskunde.
 • Opleiding tot Register Geneeskundig Adviseur.
 • Opleiding tot opleider.
Werkervaring:
 • Bedrijfsarts bij diverse landelijke arbodiensten (bouw, metaal en chemische industrie).
 • Medisch adviseur private verzekeringen (personenschade).
 • Verzekeringsarts (detachering bij het UWV voor o.a. ZW-arbo, DeskundigenOordelen).
Verder:
 • Partner bij Lechnerconsult (tot 01-04-2015).
 • Secretaris onderwijscommissie GAV.
 • Opleider verzekeringsgeneeskunde.
 • Lid onderwijscommissie opleiding bedrijfsgeneeskunde NSPOH.
 • Lid programmacommissie opleiding verzekeringsgeneeskunde NSPOH.
 • Voorzitter Nederlandse Vereniging van Arts-Docenten in de Eerste Hulp (tot 03-2014).
 • Webmaster Nederlandse Vereniging van Arts-Docenten in de Eerste Hulp.
 • Gastdocent opleiding verzekeringsgeneeskunde NSPOH.
 • Plaatsvervangend lid verzekeringsgeneeskunde RGS.
 • Gastdocent bij eerstehulpopleidingen / LOTUS-groepen.

Download CV.