Colofon

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Design

Deze website is gemaakt met behulp van het CSS-framework Foundation, versie 5. Deze website is gebouwd om bekeken te worden in Firefox, Safari, en Opera. Helaas is de ondersteuning vanuit Internet Explorer niet optimaal.

website security This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org ×

Diclaimer

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel Med-Raad B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Med-Raad B.V. is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Volledige disclaimer ×

Medische keuringen

Rijbewijs 75+


Een rijbewijs is in beginsel 10 jaar geldig. De overheid heeft besloten dat bestuurders van 75 jaar en ouder standaard elke 5 jaar medisch gekeurd dienen te worden. Voor iedere verlenging van het rijbewijs na uw 75ste verjaardag bent u dus verplicht zich medisch te laten keuren door een arts

Als uw rijbewijs gaat aflopen, wordt u door de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) daarvan op de hoogte gesteld. Om uw rijbewijs te kunnen verlengen dient u een medische keuring te ondergaan. Geadviseerd wordt ruim vóór uw rijbewijs verloopt te starten met de keuring, want als u door het CBR wordt verwezen naar een of meerdere medisch specialisten krijgt u mogelijk te maken met een lange wachttijd.

Voor de medische keuring voor het rijbewijs hebt u nodig:

Het voorblad van de ‘Eigen Verklaring’ vult u zelf in.

Het onderzoek bij de bedrijfsarts bestaat uit:
   Mail ons

Tarieven