Colofon

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Design

Deze website is gemaakt met behulp van het CSS-framework Foundation, versie 5. Deze website is gebouwd om bekeken te worden in Firefox, Safari, en Opera. Helaas is de ondersteuning vanuit Internet Explorer niet optimaal.

website security This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org ×

Diclaimer

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel Med-Raad B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Med-Raad B.V. is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Volledige disclaimer ×

Medische advisering bij personenschade


Med-Raad B.V. is een onafhankelijk opererend medisch adviesbureau. Als specialist in gezondheidsschade is Med-Raad vooral gespecialiseerd in advisering in letselschadezaken aan de kant van het slachtoffer. Onze klanten zijn advocaten en letselschadebureaus.

Snel en deskundig

Med-Raad B.V. kan u bijstaan met deskundige adviezen bij medische vragen. Binnen 2 à 3 weken na ontvangst van alle opgevraagde informatie, of het door u aangeleverde complete dossier, wordt een medisch advies uit gebracht. Indien deze periode niet gehaald kan worden, nemen we contact met u op, want kwaliteit is voor Med-Raad B.V. uiteindelijk belangrijker. Onze adviezen zijn duidelijk en helder geschreven in een taal die zowel medici als niet-medici (juristen/advocaten en slachtoffers) begrijpen.

Onze diensten

Hoewel het zwaartepunt van de advisering ligt bij letselschade, kunnen wij ook deskundige adviezen geven in andere zaken. Bij Med-Raad B.V. kunt u terecht voor advisering bij:

Onze aanpak

Med-Raad B.V. werkt met een vast uurtarief. Medische advisering is geen routine-werk! Ieder advies is anders. In plaats van een vaste prijs voor een product waarbij het volstrekt onduidelijk is hoeveel tijd daadwerkelijk besteed is, weet u bij Med-Raad B.V. exact hoeveel tijd aan uw vraag besteed is.

Als u vooraf meer informatie wilt over de prijs van een advies, kunnen wij u van te voren een offerte sturen. Neem hiervoor contact met ons op.

Med-Raad B.V. is 5 dagen per week bereikbaar voor telefonisch overleg.
   Mail ons

Tarieven