Colofon

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Design

Deze website is gemaakt met behulp van het CSS-framework Foundation, versie 5. Deze website is gebouwd om bekeken te worden in Firefox, Safari, en Opera. Helaas is de ondersteuning vanuit Internet Explorer niet optimaal.

website security This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org ×

Diclaimer

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel Med-Raad B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Med-Raad B.V. is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Volledige disclaimer ×

Snel naar:
Zie ook:


Specificaties diensten en producten


Op deze pagina treft u documenten aan die u kunnen helpen gebruik te maken van onze dienstverlening of een keuze te maken voor onze dienstverlening. U treft hier documenten aan die u meer inzicht geven in de specifieke diensten en producten die Med-Raad B.V. u aanbiedt. Ook treft u per onderdeel een tarieflijst aan.


Bedrijfsgeneeskunde


Tarieflijst bedrijfsgeneeskundige dienstverlening


Geïnteresseerd in onze dienstverlening. Kijk hier voor de concurrerende tarieven.


Bedrijfsgeneeskundig Dossieronderzoek


Geïnteresseerd in on s dossieronderzoek. Kijk hier voor meer informatie.Keuringen


Tarieflijst keuringen


Geïnteresseerd in onze dienstverlening. Kijk hier voor de concurrerende tarieven.Personenschade / letselschade


Tarieflijst


Geïnteresseerd in onze dienstverlening. Kijk hier voor de concurrerende tarieven.