Colofon

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Design

Deze website is gemaakt met behulp van het CSS-framework Foundation, versie 5. Deze website is gebouwd om bekeken te worden in Firefox, Safari, en Opera. Helaas is de ondersteuning vanuit Internet Explorer niet optimaal.

website security This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org ×

Diclaimer

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel Med-Raad B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Med-Raad B.V. is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Volledige disclaimer ×Enthousiaste basisarts (16-24 uur p.w.)Med-Raad BV te Zwijndrecht is op zoek naar een enthousiaste arts die ons team wil komen versterken. Wij zoeken een ANIOS voor enerzijds het verrichten van bedrijfsgeneeskundige verzuimbegeleiding en anderzijds voor het opstellen van medische adviezen op het gebied van letselschade/personenschade. Ben je specialist of gepensioneerd en op zoek naar een andere uitdaging, dan willen we ook graag met je in gesprek.

Med-Raad B.V. is opgericht in 2015 en maakt een gestage groei door. Wij zijn gevestigd in Zwijndrecht vlak bij het NS-stadion. Wij bieden een afwisselende en leerzame werkplek met begeleiding door een ervaren bedrijfs-/verzekeringsarts en de kans om je te ontwikkelen als arts op vele vlakken.

Ons team bestaat uit 2 administratieve medewerkers, een doktersassistente en 2 artsen. Med-Raad BV werkt uitsluitend in de letselschade aan de kant van het slachtoffer.

Heb je een ondernemende instelling en ben je nieuwsgierig naar nieuwe kennis? Dan komen wij graag met jou in contact. Stuur ons dan een mail met CV en contactgegevens.Meer weten...