Colofon

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Design

Deze website is gemaakt met behulp van het CSS-framework Foundation, versie 5. Deze website is gebouwd om bekeken te worden in Firefox, Safari, en Opera. Helaas is de ondersteuning vanuit Internet Explorer niet optimaal.

website security This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org ×

Diclaimer

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel Med-Raad B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Med-Raad B.V. is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Volledige disclaimer ×

Medische keuringen

Rijbewijs C (E) / D (E)


Sinds 2005 is een medische keuring verplicht bij het aanvragen of verlengen van een rijbewijs C of D.

Bij het verlengen van het groot rijbewijs (categorie C/CE en D/DE) dient elke 5 jaar een medische keuring plaats te vinden. Aan de hand van het door de bedrijfsarts ingevulde Geneeskundige Verslag zal het CBR bepalen of uw rijbewijs weer voor een periode van vijf jaar verlengd wordt.

Voor de medische keuring voor het rijbewijs (C (E) / D (E) hebt u nodig:

Het voorblad van de ‘Eigen Verklaring’ vult u zelf in.

Het onderzoek bij de bedrijfsarts bestaat uit:
   Mail ons

Tarieven