Colofon

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Design

Deze website is gemaakt met behulp van het CSS-framework Foundation, versie 5. Deze website is gebouwd om bekeken te worden in Firefox, Safari, en Opera. Helaas is de ondersteuning vanuit Internet Explorer niet optimaal.

website security This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org ×

Diclaimer

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel Med-Raad B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Med-Raad B.V. is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Volledige disclaimer ×

Verzekeringsgeneeskundig onderzoek


Bij Med-Raad kan u een deskundig en onafhankelijk medisch onderzoek laten verrichten bij (sociale/publieke of particuliere) verzekeringszaken.

Een verzekeringsarts is dé specialist als het gaat om het beoordelen én het maken van de vertaalslag van de medische toestand (klachten, stoornissen, diagnosen) naar beperkingen en mogelijkheden in het dagelijks functioneren.

Het verzekeringsgeneeskundig onderzoek bestaat uit een uitvoerig gesprek met de betreffende cliënt. Indien nodig wordt dit aangevuld met een gericht lichamelijk onderzoek. Uiteraard wordt er ook een gedegen dossierstudie verricht.

De bevindingen (dossierstudie, anamnese, lichamelijk onderzoek) worden in een heldere en voor niet-medici begrijpelijke rapportage beschreven. Als u dat wenst, kan gelijktijdig een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) worden opgesteld.
   Mail ons

Tarieven