Colofon

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Design

Deze website is gemaakt met behulp van het CSS-framework Foundation, versie 5. Deze website is gebouwd om bekeken te worden in Firefox, Safari, en Opera. Helaas is de ondersteuning vanuit Internet Explorer niet optimaal.

website security This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org ×

Diclaimer

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel Med-Raad B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Med-Raad B.V. is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Volledige disclaimer ×

Medische keuringen

Taxikeuringen


Om als taxichauffeur te mogen werken, is een taxipas verplicht. Dit is een chauffeurspas die zichtbaar in de taxi aanwezig moet zijn en waardoor klanten kunnen zien dat ze bij een erkende chauffeir instappen.

Bij het aanvragen van een chauffeurspas is een medische keuring vereist. U dient eerst een "aanvraagformulier voor een chauffeurspas" aan te vragen; u krijgt dan een vragenlijst en een IVW-formulier Geneeskundige Verklaring. Beide formulieren neemt u mee naar de keuring.

Voor het formulier Geneeskundige Verklaring is een medische keuring vereist. De bedrijfsarts vult bij de keuring het medisch deel van de Geneeskundige Verklaring verder in.

Voor de medische keuring voor de taxipas hebt u nodig:

Het onderzoek bij de bedrijfsarts bestaat uit:
   Mail ons

Tarieven