Colofon

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Design

Deze website is gemaakt met behulp van het CSS-framework Foundation, versie 5. Deze website is gebouwd om bekeken te worden in Firefox, Safari, en Opera. Helaas is de ondersteuning vanuit Internet Explorer niet optimaal.

website security This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org ×

Diclaimer

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel Med-Raad B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Med-Raad B.V. is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Volledige disclaimer ×

Medische advisering bij vermeende medische verwijtbaarheid


Bij een medisch ongewenste uitkomst van een behandeling is het vaak moeilijk te bepalen of sprake is van een complicatie of een medisch verwijtbaar handelen. Med-Raad kan bij een vermeende medische fout een haalbaarheidsbeoordeling of een quick-scan uitvoeren naar de medische haalbaarheid van een letselschadezaak. In veel gevallen geeft het medisch haalbaarheidsonderzoek direct uitsluitsel. Het kan echter ook voorkomen dat geoordeeld wordt dat aanvullend onderzoek door een medisch expertiseur noodzakelijk is.

Bij het aanvragen van een haalbaarheidsonderzoek dient u zich wel de vraag te stellen, hoe betrouwbaar een grove inschatting is van meestal aanzienlijke dossiers na ongeveer één tot maximaal anderhalf uur dossierstudie!

Bij een zogeheten toevoeging in medische fout-zaken kunnen advocaten gebruikmaken van subsidie via Raad voor de Rechtsbijstand (zie www.rvr.org). Deze subsidie kan vervolgens worden gebruikt voor het laten verrichten van een medisch haalbaarheidsonderzoek.


Voor een dossier bestaande uit minder dan 40 pagina’s wordt door Med-Raad € 200,00 (exlusief BTW) in rekening gebracht.

Bij meer pagina’s of indien de aansprakelijkheid (nog) niet erkend is, kan desgewenst vooraf een kosteninschatting/offerte worden geven.   Mail ons

Tarieven