Colofon

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Design

Deze website is gemaakt met behulp van het CSS-framework Foundation, versie 5. Deze website is gebouwd om bekeken te worden in Firefox, Safari, en Opera. Helaas is de ondersteuning vanuit Internet Explorer niet optimaal.

website security ×

Diclaimer

Med-Raad B.V. Als het gaat om een deskundig en onafhankelijk advies!


Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel Med-Raad B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Med-Raad B.V. is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Volledige disclaimer ×

Optie: Op tijd


U hebt gekozen voor het eigen regie model. Dit betekent dat u zelf de gesprekken over het verzuim met de betreffende werknemer aan gaat en dat u de bedrijfsarts in principe alleen inschakelt als u dat nodig vindt. Nu kan het zijn dat u eigenlijk niet zelf wilt bij houden wanneer de verzuimende werknemer volgens de wet- en regelgeving alsmede de beroepsrichtlijnen van de bedrijfsarts gezien moet worden.

Bij deze optie plant de bedrijfsarts aan het eind van het spreekuur een vervolgafspraak, conform de richtlijnen van de beroepsgroep.


   Mail ons

Tarieven

Contract
aanvragen


Dossier onderzoek